Woutershof

De Norbertijnen van de abdij van Averbode lieten in 1742 een omwalde pastorie bouwen voor de parochie van Zolder.
Twee jaar later werden er nog 2 tiendenschuren  bijgebouwd.
In 1973 kwam het gebouw door schenking in handen van het lokaal bestuur.
Het gebouw is als monument geklasseerd.