Sint-Vincentiuskerk

Deze kerk, gelegen in Zolder-Centrum, is dagelijks open van 9 tot 17 uur. Het parochieteam wil daarmee iedereen de mogelijkheid geven om de kerk rustig te bezoeken, voor een stil moment, om een kaarsje te branden of voor een gebed. Uiteraard is er wel voor de nodige beveiliging gezorgd. Zo zal naast de mis- en gebedsvieringen het voorste deel van de kerk afgesloten zijn, die zone is dus niet toegankelijk.